Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra Bestyrelsen december 2023

På døren er der husregler.

Husreglerne er til for at passe på hinanden.

Hjælp med at overhold dem også ifht gæster.

Vis hensyn – specielt i ferien.

Ferietid
Vi oplevede sidste juleferie, at der var mange, som benyttede vores faciliteter.
Vi vil derfor lige minde om de regler vi har. De er til for at vise hensyn til fællesskabet, så vi alle kan få en god bade- og saunaoplevelse. Vi har hængt den nye husorden op og er ved at få lave piktogrammer, så der ikke er tvivl om, hvad man må og ikke må.
Husk vi skal være der alle samme, så kom juleånden i hu. For eksempel så kan stilhed i sauna også noget!!

❄️Sauna og omklædning er åben for børn under 18 år sammen med voksen i tidsrummet 10-12 i ferien. Børn er gratis. Hvis du derimod har gæst med på andre tidspunkter, så husk betaling på 30 kr.
Husk max. 1-2 gæster pr medlem
Medlemskabet er personlig og det kan have konsekvenser, hvis dette bliver misbrugt!!
 
❄️Rengøring
Der bliver gjort rent mandag og torsdag i tidsrummet 13-15, hvor der er lukket i omklædning og sauna. Sauna og omklædning har fået en ekstra omgang, selv vinduerne er blevet pudset.
I januar vil vi lukke et par dage for ekstra “nytårsskrub”, så vi også kan nyde faciliteterne den sidste halvdel af vinteren. Læs mere om dette i januar.
Rigtig god jul – vis hensyn og pas godt på hinanden!!

Vh
Bestyrelsen
V/Anne-Mette Krifa (sekretær)

Nyt fra Bestyrelsen
oktober 2023  

Brunch og brugerundersøgelse

Efterårsferien er over os og det betyder familietid, alle dage kl. 10-12.
Her er sauna og omklædning åben for børn under 18 år sammen med voksen. Børn er gratis
Hvis du derimod har gæst med på andre tidspunkter, så husk betaling på 30 kr.  
Husk max. 1-2 gæster pr medlem

Invitation til brunch/ morgenmad 19. november kl. 09.00 i Bådeklubben
Vi holder traditionen tro brunch i november og i år er der en egen betaling på kr. 100 som skal betaltes via mobilpay til nr 561083.
Det er Marianne Brodt, som igen i år, sørger for lækker brunch. Vi har plads til 50 så det er først til mølle princip ved betaling. Vi håber også at se nye ansigter.

Praktiske oplysninger
Brugerundersøgelse den 5. – 12. november 2023 – brug din nøgle!
Det er vigtigt, at du i denne periode bruger din nøgle for at komme ind, så vi kan aflæse, hvornår og hvormange der bruger omklædningsrummet i løbet af en uge. Vi vil gerne undersøge, hvornår der er spidsbelastning og hvormange der egentlig bruger omklædningsrummet.
Husk derfor hvis I er 2, at bruge hver jeres nøgle.  

Nyt Læskur til udvendig omklædning
Nogen af de penge, som er kommet ind i forbindelse med ventelistegebyr anvender vi på et nyt læskur og dertil ny tøjkasse i stedet for den gamle “kasse”. Det er næsten færdigt og vi får også et ekstra læskur for enden af huset – det er til de ekstra høje.

Cykler på havnen
Vi har fået en henstilling fra havnen om at bede jeg sætte cykler ved fiskehuset og undgå at cykle hele vejen ud til badhuset. Det er af hensyn til dem som færdes på molen samt for at undgå ulykker.

Vh
Bestyrelsen
V/Anne-Mette Krifa (sekretær)

August 2023  

Smukker tanker og ord fra vores formand Aase Kjær, om sommeren 2023, som kom og gik samt massere af praktiske oplysninger i forbindelse med den nye sæson.

“Så kom sommeren igen væltende ind, slukkede for sauna og tog over med varme, sol og tørke. Ja så meget, at det kunne have været befriende med vand på ”ovnen”. Vinterens kolde mørke tur til badet blev erstattet af skærsommerens lys og varme vand. Som vinterbader får sommerens bad en særlig betydning, måske en ”orangerød magi”. Magien forsvandt dog hurtigt regn og atter regn satte ind. Medens folk svedte saunatran sydpå, priste vi Vinterbadere os lykkelige over at have en tør omklædning ved vores daglige dukkert. De skønne aftener med orangerød magi var få ..

Så mærkes nu august på bedste “Proustvis”, man kan dufte dagene og aftentimernes korte længde. “Endnu en fest, endnu et kærtegn, endnu et kys, endnu en dans er forbi uden man helt blev forløst indeni“.  At livet løber én forbi, ikke fordi man har forsømt det, men fordi tiden bliver kortere og kortere eller sagt med Bob Dylans fine ord:“ Time is an Ocean but it ends at the Shore”

Der står vi så efterladt, men med en lille Sommerrebel i os, nemlig at tiden kommer tilbage med havet, blæsten og en duft af kaprifol..

Sommeren er ved at lægge fra land og vi sejle ud på tidens hav af minder..

“Vi Vinterbadere
har i vores bryst
en åben dør
der fører ud til en kyst
hvor alle kan være
i minder med venner….”

Idet jeg håber, at I alle til trods har haft en god sommer, byder jeg velkommen til endnu en sæson i Hornbæk Vinterbadelaug …

Venlig hilsen
Aase Kjær, Formand

Praktiske oplysninger

Info om medlemskab

Husk at gi’ besked, hvis du har fået ny adresse og/eller mail.

Husk at tilmelde kontingentet til PBS – det vil spare foreningen penge.

Nye regler for ventelisten; Vi har i bestyrelsen besluttet, at ventelisten indtil videre er lukket, dog med ny opskrivning de første 7 dage i oktober måned hvert år. Opskrivning og gebyr foregår vi vores hjemmeside.

Vi har fået ny hjemmeside; hornbaekvinterbader.dk . Per Wadskjær har designet den og sørget for skønne fotos.

Nye medlemmer bliver fremover optaget 2 gange om året, i oktober og januar og vi har indført ½ års abonnement for dem, som kommer ind i januar.

Nye husorden; Den er nu forsøgt formuleret mere motiverende. Den bliver hængt op mere synligt, så vi alle kan huske den og være med til at efterleve den.

Renovering

For at diamanten kan stråle og byde jer alle velkomne, får den indvendigt den store rengøring med sæbeskrub og slibning af gulve, bænke og vægge i saunaen. Der bliver også lavet en ny skobænk, så det bliver nemmere at holde gulvet frit for sko. Vi forventer at arbejdet er færdigt til sæsonstart den 1. september.

Udvendigt bliver repoet’s badeløber fra huset til trappen ligeledes renoveret.

Nyt Læskur til udvendig omklædning

Nogen af de penge, som er kommet ind i forbindelse med ventelistegebyr anvender vi på et nyt læskur og dertil ny tøjkasse i stedet for den gamle “kasse”.

Scroll to Top